Petruk atau Dawala

11 Oktober 2009

Petruk gaya Surakarta:

Petruk sebagai raja:Petruk pakaian wanita:


----------------------------------------ooo----------------------------------------

Petruk gaya Yogyakarta:


Petruk raja:


Petruk pandita:


Petruk kumpeni:


----------------------------------------ooo----------------------------------------

Petruk gaya Kedu:


----------ooo----------

Petruk gaya Ukur:

----------------------------------------ooo----------------------------------------

Udawala gaya Cirebon:----------------------------------------ooo----------------------------------------

Dawala gaya Sunda:


----------------------------------------ooo----------------------------------------

Petruk gaya Banjar:


----------------------------------------ooo----------------------------------------

Kembali ke:

Cari di sini:

Wayang Purwa

Wayang Purwa

Wayang madya:

Wayang madya:

Wayang gedog:

Wayang gedog:

Wayang dupara:

Wayang dupara:

Wayang menak:

Wayang menak:

Wayang wahyu:

Wayang wahyu:

Wayang hewan:

Wayang hewan:

Wayang peranti:

Wayang peranti: