Puntadewa atau Yudistira

11 Oktober 2009

Yudistira gaya Bali:
Yudistira raja:

Yudistira sebagai Kangka:

----------ooo----------

Kuntadewa gaya Jawa Timur:
Kuntadewa Kalimataya:

----------ooo----------

Puntadewa gaya Surakarta:
Puntadewa muda:

Puntadewa raja:

Puntadewa triwikrama atau Dewa Amral:

Puntadewa Kalimataya:

----------ooo----------

Puntadewa gaya Raiwong:
Puntadewa raja:

----------ooo----------

Puntadewa gaya Yogyakarta:
Puntadewa muda:

Puntadewa raja:
Puntadewa triwikrama atau Dewa Amral:

Puntadewa sebagai Kangka:
Puntadewa Kalimataya:

----------ooo----------

Puntadewa gaya Prayungan:
Puntadewa raja:

----------ooo----------

Yudistira gaya Cirebon:
Yudistira raja:
----------ooo----------

Yudistira gaya Sunda:
Yudistira raja:

----------ooo----------

Puntadewa gaya Banjar:

----------ooo----------

Kembali ke:

Cari di sini:

Wayang Purwa

Wayang Purwa

Wayang madya:

Wayang madya:

Wayang gedog:

Wayang gedog:

Wayang dupara:

Wayang dupara:

Wayang menak:

Wayang menak:

Wayang wahyu:

Wayang wahyu:

Wayang hewan:

Wayang hewan:

Wayang peranti:

Wayang peranti: