Baladewa

02 Oktober 2009

Baladewa gaya Bali:
Baladewa raja:


----------------------------------------ooo----------------------------------------

Baladewa gaya Jawa Timur:
Baladewa raja:

----------------------------------------ooo----------------------------------------

Baladewa gaya Madura:
Baladewa raja:

----------------------------------------ooo----------------------------------------

Baladewa gaya Surakarta:
Baladewa muda atau Kakrasana:

Baladewa raja:


Baladewa pakaian rampek:

Baladewa pandita atau Curiganata:


----------------------------------------ooo----------------------------------------

Baladewa gaya Raiwong:
Baladewa muda atau Kakrasana:

----------------------------------------ooo----------------------------------------

Baladewa gaya Yogyakarta:
Baladewa muda atau Kakrasana:

Baladewa raja:


----------------------------------------ooo----------------------------------------

Baladewa gaya Ukur:
Baladewa raja:

----------------------------------------ooo----------------------------------------

Baladewa gaya Cirebon:
Baladewa raja:

----------------------------------------ooo----------------------------------------

Baladewa gaya Sunda:
Baladewa raja:

----------------------------------------ooo----------------------------------------

Kembali ke:

Cari di sini:

Wayang Purwa

Wayang Purwa

Wayang madya:

Wayang madya:

Wayang gedog:

Wayang gedog:

Wayang dupara:

Wayang dupara:

Wayang menak:

Wayang menak:

Wayang wahyu:

Wayang wahyu:

Wayang hewan:

Wayang hewan:

Wayang peranti:

Wayang peranti: